BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào kết quả giải quyết tồn tại đất dịch vụ và một số nội dung quan trọng khác

26/04/2018

Ngày 26/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe các cơ quan liên quan báo cáo kết quả giải quyết tồn tại về đất dịch vụ; tổng kết thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng; Đề án xây dựng chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 của BCH T.Ư Đảng về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Với 73,92 ha đất dịch vụ được chi trả cho người dân các địa phương, tăng trên 17,3 ha so với cùng kỳ năm 2017; sau dồn thửa đổi ruộng, 2 xã Ngũ Kiên và Cao Đại của huyện Vĩnh Tường còn 4.141 thửa, giảm 11.893 thửa; trung bình mỗi hộ còn 1,7 thửa, giảm 4,7 thửa so với trước khi dồn thửa đổi ruộng là những kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng để hoàn thành việc chi trả đất dịch vụ theo kế hoạch tỉnh giao, các sở, ngành, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với địa phương trong quá trình giải quyết tồn tại, vướng mắc; bố trí đủ nguồn vốn thực hiện. Đối với kế hoạch triển khai dồn thửa đổi ruộng trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị trong quá trình nhân rộng cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, tránh lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.

Kết luận các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh họp, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các địa phương để xảy ra chi trả đất dịch vụ chậm. Đồng thời, chỉ đạo một số huyện đang giải quyết tốt đất dịch vụ phải xong trong năm 2018; các địa phương khác đến hết năm 2018 phải đạt ít nhất 70% và xong trong năm 2019.

Về dồn thửa đổi ruộng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác thí điểm dồn thửa đổi ruộng để các địa phương rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trước mắt, cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các địa phương đã thực hiện xong dồn thửa đổi ruộng. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm hướng dẫn người dân áp dụng cơ giới hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên đồng đất đã được dồn thửa đổi ruộng; nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ hợp lý cho công tác dồn thửa đổi ruộng của tỉnh. Về quan điểm, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị khi triển khai thực hiện cần tính toán tính khả thi, không làm đại trà, ồ ạt theo phong trào mà chỉ thực hiện ở những địa phương đủ điều kiện về đất đai, đảm bảo sau dồn thửa đổi ruộng mỗi hộ còn 1 – 2 thửa ruộng.

Cho ý kiến vào báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, các đại biểu đề nghị tỉnh có thêm cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ về vốn để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính,...

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo cần tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng ý về mặt chủ trương phải ban hành Đề án xây dựng chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tham khảo cách làm của các tỉnh, thành khác đã thực hiện; rà soát, đánh giá lại những cơ chế, chính sách đã ban hành đảm bảo không chồng chéo đối với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đã ban hành.

Hội nghị BTV Tỉnh ủy cũng đã bàn, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 của BCH T.Ư Đảng về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Theo vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5