Thường trực HĐND tỉnh chất vấn việc thực hiện chính sách pháp luật về giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

16/05/2018

Ngày 15/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn giữa 2 kỳ hợp việc thực hiện chính sách pháp luật về giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến hết quý I/2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên chất vấn. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Đ/c Nguyễn Ngọc Bình kết luận phiên chất vấn

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đầu tư, phát triển các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.  Các chính sách của tỉnh quan tâm đến quyền lợi của các hộ dân có đất bị thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội bước đầu đã tạo sự đồng thuận của nhân dân khi. Tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/4/2018, tổng số dự án đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh là 446 dự án, với tổng diện tích cần thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án gần 2.400 ha. Trong đó, tổng diện tích đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong đạt trên 1.200 ha; tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng là 38.477 hộ với 925 hộ tái định cư, diện tích trên 86.600 m2.

Tuy nhiên, nhiều dự án chậm tiến độ thi công kéo dài nhiều năm do không hoàn thành được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến lãng phí, hoang hóa nguồn lực đất đai cũng như ngân sách Nhà nước và các chủ đầu tư. Việc trục lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu do chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi, các văn bản hướng dẫn theo Luật năm 2013 ban hành còn chậm, một số nội dung chưa rõ ràng, chưa mang tính đồng bộ, khó thực hiện. Đơn giá bồi thường còn chậm thay đổi, chưa bắt kịp với tình hình thực tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự tích cực, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức của bộ phận người dân chưa cao; trách nhiệm của một số cán bộ thức hiện nhiệm vụ chưa cao, năng lực hạn chế, thiếu chuyên nghiệp. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác này, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác này. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật và việc thực thi pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành.

Ông Lỗ Tất Chánh, Tổ đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp cụ thể để việc xác định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh hơn; các giải pháp để khắc phục tình trạng so bì giá đất của người dân giữa đất thu hồi vì lợi ích quốc gia, công cộng với đất do doanh nghiệp thỏa thuận với người dân. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khước, Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường cho biết: Theo quy định về Luật Đất đai hiện hành, mỗi công trình đều phải xác định giá đất mặc dù để thực hiện công việc này mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Nhưng trong quy định của pháp luật, chưa có giải pháp nào khắc phục để phù hợp với tình hình thực tế. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị sửa đổi Luật Đất đai và các quy định liên quan. Cũng theo ông Khước, đơn giá đền bù đất được thực hiện theo quy định của Nhà nước thường thấp hơn so với doanh nghiệp. Hiện tỉnh cũng đã có một số biện pháp hỗ trợ người dân bị thu hồi đất về đào tạo nghề, giải quyết việc làm… Đồng thời, tỉnh cũng đang nghiên cứu hỗ trợ đơn giá bồi thường cho người dân bị thu hồi đất và điều chỉnh giá đất trên địa bàn.

Đối với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Minh Thi, Tổ đại biểu HĐND thành phố Phúc Yên về hướng giải quyết gần 4 ha đất chưa tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Khai Quang và việc di dời bãi rác tạm của thành phố Vĩnh Yên cũng tại địa điểm này làm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của Khu công nghiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết: Với 4 ha chưa giải phóng mặt bằng của Khu công nghiệp Khai Quang do các hộ dân chưa đồng ý, tỉnh đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Đối với 2 ha đất được quy hoạch làm bãi rác tạm gây ảnh hưởng đến 12 ha trong Khu công nghiệp Khai Quang, ông Khước chia sẻ, việc tìm kiếm địa điểm xây dựng bãi rác là rất khó khăn. UBND tỉnh đã nghiên cứu phương án xử lý rác thải áp dụng công nghệ của Nhật tại bãi rác tạm này và đang được tích cực triển khai.

Giải trình thêm những thắc mắc của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức của người dân thời gian qua đã nâng lên rõ rêt. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân, một phần do các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi. Nhận trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cho biết, tỉnh sẽ dành thời gian, tâm huyết hơn nữa để công tác này đạt hiệu quả cao nhất. Về vấn đề đất dịch vụ, chắc chắn có sự vênh giữa giá đất của nhà nước và doanh nghiệp, tuy nhiên, đây là việc thực tế diễn ra, hiện cũng đang là vướng mắc của tỉnh và nhiều địa phương. Vĩnh Phúc cũng đã tạo điều kiện cho người dân trong việc hỗ trợ, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và UBND tỉnh cũng đang có hướng giải quyết vấn đề này đảm bảo phù hợp hơn.

Đối với vấn đề rác thải hiện đang còn vướng mắc ngay từ cách tiếp cận, trong đó tỉnh còn khó khăn về công nghệ và giá đất, phải tính toán đến biện pháp và hiệu quả lâu dài. Về vấn đề lấn chiếm đất đai cần có biện pháp linh hoạt để giải quyết kịp thời, hiệu quả, cùng với đó là tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác này. Thẳng thắn nhận trách nhiệm còn chậm trong việc triển khai thực hiện tái định cư cho người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh giải quyết tái định cư cho người dân đối với các dự án trọng điểm.

Kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đáp ứng mong mỏi của cử tri; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc đối với các dự án, đảm bảo tính khả thi cao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư xong trước khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân hiểu, đồng thuận và nghiêm túc thực hiện. Cùng đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng các chế tài trong việc cưỡng chế, kiểm đếm, thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối; kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án, công trình sử dụng đất không đúng mục đích, tạo sự tin tưởng cao trong nhân dân.

Theo vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9