BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án sắp xếp bộ máy tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh

03/08/2018

Sáng 1/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án tổ chức lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, sẽ giải thể và chuyển nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, tài chính kế toán từ văn phòng các Ban trực thuộc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy. Thực hiện Đề án này sẽ giảm 6 phòng, đơn vị, 6 chức danh trưởng phòng và một số chức danh phó phòng.

Dù tỉnh đã đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại song Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hiện mới chỉ tập trung vào nhiệm vụ tư vấn, theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ; việc khám, điều trị các bệnh phức tạp còn hạn chế. Trong khi đó, Ban đang phải đảm nhận bảo vệ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho 2.200 cán bộ là trưởng, phó phòng đương chức, nguyên chức không đúng đối tượng theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng, triển khai Đề án tổ chức lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sẽ góp phần tinh giản đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy, số lượng biên chế, đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ tỉnh và khắc phục được tình trạng lãng phí trang thiết bị như hiện tại.

Khẳng định việc thay đổi, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy nhằm giúp quá trình thực thi công vụ của các Ban Đảng phát huy hiệu quả cao hơn, tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cơ quan soạn thảo Đề án cần đánh giá, làm rõ những ưu điểm khi thực hiện Đề án; rà soát, bổ sung các số liệu liên quan và nguồn kinh phí hoạt động. Đồng thời, xác định rõ thời gian thực hiện, xây dựng quy chế hoạt động, phân công công việc cụ thể cho các phòng, ban, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; có hướng giải quyết số biên chế dôi dư.

Đối với Đề án sắp xếp lại Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh, các đại biểu cho rằng việc chuyển Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý là phù hợp thời tình hình mới, qua đó, sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ. Một số ý kiến đề nghị cần tính toán kỹ cách thức tổ chức bộ máy để đảm bảo khoa học, đúng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe đã được Ban Bí thư Trung ương quy định; xây dựng cụ thể quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng tư vấn, khám, chữa bệnh cho từng đối tượng cán bộ.

Kết luận các nội dung này, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cơ quan soạn thảo Đề án phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiện toàn lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trên cơ sở giải thể bộ máy tổ chức cũ, thành lập Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý. Theo đó, chuyển toàn bộ cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hiện có về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trung tâm sẽ được bố trí thành một khu riêng biệt nằm trong Bệnh viện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương sắp xếp, bố trí kinh phí để triển khai từ đầu tháng 9/2018. Quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục tham mưu, đề xuất các phương án thực hiện đảm bảo tối ưu nhất.

Để việc thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện Đề án, đảm bảo đúng nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, thực hiện, chịu trách nhiệm chính. Về công việc cụ thể, trước mắt, vẫn bố trí lái xe phục vụ các Trưởng Ban, đối với các trường hợp khác khi có nhu cầu đi công tác phải đăng ký lịch từ tuần trước để Văn phòng bố trí xe.

Cho ý kiến vào Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cơ quan soạn thảo Kế hoạch trên cơ sở quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 26 và ý kiến tham gia góp ý của các địa biểu tại hội nghị tiếp tục xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ, sắp xếp lộ trình, tiêu chí thực hiện trong từng giai đoạn, đảm bảo đúng yêu cầu Nghị quyết Trung ương, nhất là các chỉ tiêu Vĩnh Phúc còn gặp nhiều khó khăn nhu cán bộ nữ, cán bộ trẻ…

Theo vinhphuc.gov.vn
Tác giá: Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9