Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

12/08/2019

Ngày 9/8/2019, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên minh HTX tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Khánh Linh

 

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự, có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị khẳng định, trong những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam về kinh tế hợp tác, HTX; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và đã đạt được những kết quả nhất định.

Kinh tế tập thể, HTX của tỉnh đã được đổi mới, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số HTX được thành lập mới hàng năm đều tăng với nhiều loại hình đa dạng. Một số HTX được sắp xếp lại về quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Công tác quản lý từng bước được củng cố, dần hạn chế tình trạng thua lỗ; nhiều HTX đã cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trình độ cán bộ HTX được nâng lên; hoạt động của HTX từng bước phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; góp phần khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động...

Tuy nhiên, kinh tế tập thể, hoạt động của các HTX còn một số hạn chế, cần tháo gỡ, đó là: Sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với kinh tế tập thể còn hạn chế. Hiệu quả hoạt động của HTX nhìn chung còn thấp. Phần lớn các HTX nông nghiệp của tỉnh đã chuyển đổi hoạt động theo luật nhưng cơ bản là chuyển đổi về hình thức, chưa thực sự chuyển biến về nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động; một số HTX hoạt động cầm chừng, chờ giải thể. Khu vực kinh tế tập thể đóng góp vào GDP của tỉnh còn thấp. Hoạt động hỗ trợ các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX sản xuất, kinh doanh còn ít...

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị cho rằng, để phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới cần sớm xử lý những tồn tại, nhất là giải thể những HTX yếu kém, chuyển đổi các HTX sang hoạt động theo luật; có cơ chế, chính sách về đất đai, nguồn vốn, KHKT, thông tin thị trường... hỗ trợ HTX phát triển.

Cụ thể, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Liên minh HTX, các HTX trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Rà soát, tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012. Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với các HTX. Giúp các HTX ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động. Xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến vai trò của kinh tế tập thể đối với kinh tế cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Kết quả thực hiện Nghị quyết 13, sự ra đời Luật HTX năm 2012 đánh dấu sự thành công, những nỗ lực trong phát triển kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể đóng góp vào giá trị kinh tế chung không nhiều nhưng có vai trò quan trọng huy động nguồn nhân lực trong xã hội.

Đánh giá cao sự tích cực trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Đề án của T.Ư, của tỉnh của Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những kết quả đó đã góp phần từng bước khắc phục yếu kém trong hoạt động HTX. Công tác tập huấn, tìm kiếm thị trường, chuyển giao công nghệ... cho HTX được quan tâm, đã dần hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động của Quỹ hỗ trợ HTX từng bước có hiệu quả.

Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư, khóa XII của Liên minh HTX tỉnh. Gần đây, nội bộ cơ quan đã đoàn kết, trung thực, thẳng thắn nhìn vào sự thật; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; quy định nêu gương... cũng như thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đó là việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho thành viên; việc huy động nguồn lực hỗ trợ HTX; nhân rộng HTX điển hình tiên tiến chưa nhiều. Cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình; tích cực đi sâu, sát cơ sở, khắc phục một số vi phạm xảy ra trước đây. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về kinh tế tập thể còn mờ nhạt; chỉ đạo chưa kịp thời; còn thiếu cơ chế chính sách phát triển HTX...

Vì vậy, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh tích cực chỉ đạo tổ chức lại HTX theo luật. Xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm của các HTX. Làm rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, chuyển giao KHCN, quảng bá sản phẩm, kinh phí nạo vét kênh mương... của HTX. Liên minh HTX cần phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng cơ quan thành tập thể vững mạnh. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho thành viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, chủ động bám sát cơ sở, tham mưu, đề xuất với tỉnh những nội dung công việc được giao. Nhân rộng các HTX có hiệu quả; xây dựng các HTX kiểu mới theo mô hình chuỗi giá trị bền vững.

Đồng chí giao UBND tỉnh bố trí kinh phí để xây dựng các HTX này. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cần tích cực tham mưu cho tỉnh chính sách phát triển kinh tế tập thể. Duy trì thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, các quy định về nêu gương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của T.Ư về phát triển kinh tế tập thể; gắn phát triển kinh tế tập thể với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng hệ thống chính sách phát triển HTX; rà soát, xử lý HTX yếu kém; phân rõ loại hình để có cơ chế hỗ trợ phù hợp. Hình thành các HTX quy mô lớn...

Bên cạnh đó, cần có chính sách đào tạo, đưa cán bộ trẻ về HTX, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất... Đảng đoàn HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012, bổ sung, hoàn thiện các quy định có liên quan đến kinh tế tập thể. Sau hội nghị này, Tỉnh ủy sẽ ban hành thông báo kết luận đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng có trách nhiệm phối hợp làm tốt việc phát triển kinh tế tập thể.

Theo baovinhphuc.com.vn
Tác giả: N.P

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13