UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

23/09/2019

Sáng 20/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Cho ý kiến vào các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; phân khai, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư khẩn trương, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, kiên quyết xử lý những sai phạm của nhà thầu; rà soát tiến độ các dự án để đề xuất UBND tỉnh thu hồi hoặc điều chuyển các nguồn các dự án không có khả năng giải ngân năm 2019 hoặc chậm tiến độ; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, triển khai các dự án theo đúng yêu cầu đặt ra.

Đối với danh mục các dự án đầu tư công đủ điều kiện trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đề xuất dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là thẩm định các nguồn vốn, đề xuất chủ trương đầu tư phải xong trước ngày 25/9; các cơ quan được giao nhiệm vụ nếu không thực hiện được phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh.

Về nội dung báo cáo Đề án nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân tỉnh, hầu hết các đại biểu đều cho rằng Đề án cần đánh giá rõ hơn thực trạng phát triển của Vĩnh Phúc; những khó khăn, thách thức tỉnh phải đối mặt trong phát triển kinh tế - xã hội; các yếu tố tác động đến thu nhập, đời sống người dân. Đề án cũng cần đưa ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện về địa chính trị, văn hóa, đặc biệt là giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế Vĩnh Phúc.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, thu nhập, đời sống người dân được nâng lên. Tuy nhiên, thực tế thu nhập, đời sống người dân Vĩnh Phúc vẫn còn thấp so với một số tỉnh có cùng điều kiện phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu kỹ Đề án, tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong nội dung Đề án, cần nêu rõ lộ trình, mục tiêu cụ thể; viết ngắn gọn, dễ hiểu, nêu bật được thực tiễn của Vĩnh Phúc; làm rõ vai trò nhà nước, doanh nghiệp và chính người dân trong việc nâng cao thu nhập, đời sống người dân; chỉ rõ nguồn lực thực hiện Đề án.

Về kết quả giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở xây dựng chỉ đạo dứt điểm quy hoạch liên quan đến đất, trong đó ưu tiên đến quy hoạch đất dịch vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ giao đất; UBND  các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm điểm tồn đọng về đất đai.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào báo cáo dự thảo sửa đổi điều chỉnh Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; dự thảo Nghị quyết của HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 716 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và thông qua danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu, thưởng vượt thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách...

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6