UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2019

27/12/2019

Sáng 26/12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12, bàn và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy; 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 49 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thực hiện Đề án 01, dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ hoàn thành 107/111 nhiệm vụ, đạt 96,4%, trong đó khối quản lý Nhà nước hoàn thành 18/18 nhiệm vụ, khối sự nghiệp hoàn thành 89/93 nhiệm vụ. Đối với thực hiện Chương trình hành động số 49 của BCH Đảng bộ tỉnh, đến nay, cấp tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và thu gọn, giảm 21 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành, chi cục. Cấp huyện có 3/9 đơn vị thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; giải thể 9 phòng Y tế, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND & UBND huyện thực hiện. Cấp xã có 17/137 đơn vị thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã; thực hiện sáp nhập xã Tân Cương và xã Phú Thịnh thành xã Tân Phú thuộc huyện Vĩnh Tường; sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố; giảm thêm được 715 người hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh cũng đã thực hiện cắt giảm 1.349 chỉ tiêu so với biên chế được giao năm 2015, trong đó: Công chức 120 chỉ tiêu, giảm 6,7%; viên chức 1.205 chỉ tiêu, giảm 5,9%; hợp đồng theo Nghị định số 68 là 24 chỉ tiêu, giảm 5,5%. Hiện 100% cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn theo quy định; 100% công chức cấp xã đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 06 của Bộ Nội vụ.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 49 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH T.Ư đã tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị, góp phần đưa bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, công tác tư tưởng cán bộ được nâng lên.

Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao các sở Nội vụ, Tài chính tham mưu, đề xuất sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn tại một số sở, ngành, đơn vị; tiếp tục cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập khi có điều kiện; giao tự chủ kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp có thu; nghiên cứu về tự chủ biên chế đối với đơn vị y tế công lập. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá xếp loại công chức, viên chức làm cơ sở tinh giản biên chế; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ; rà soát, sắp xếp cấp phó một số phòng, ban chuyên môn các đơn vị; xem xét tuyển đặc cách đối với giáo viên mầm non; xin ý kiến Trung ương bổ sung biên chế cho ngành Y tế Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi hoàn thành Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Đối với báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục và lắp đặt trang thiết bị, đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đi vào hoạt động; tiếp tục thực hiện việc thu hút nhân tài, mua sắm thêm trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Về báo cáo đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất tại ngã ba Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường; báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ, tồn tại về giao đất ở, tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm tại các địa phương; Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đồng ý với đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân bị thu hồi đất tại ngã ba Tân Tiến. Đồng chí giao Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành rà soát lại toàn bộ số liệu vi phạm đất đai phát sinh sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 7566, trong đó, thống kê cụ thể từng loại vi phạm. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc, hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho người dân; phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tiếp tục hướng dẫn các địa phương giải quyết vi phạm đất đai theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan báo cáo giao kế hoạch Nhà nước năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu các các sở, ban, ngành, đơn vị dự toán và các huyện, thành phố khi xây dựng dự toán thu chi ngân sách cần căn cứ thực hiện theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh, Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công. Đặc biệt, năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, cần rà soát, đưa vào dự toán tất cả các kế hoạch, nhiệm vụ để chủ động phân bổ ngân sách ngay từ đầu năm, hạn chế phải bổ sung nguồn vốn. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chống lãng phí, quản lý nghiêm các khoản chi ngân sách; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định của Chính phủ. Định kỳ báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, cập nhật tiến độ triển khai các dự án, sớm điều xuất điều chỉnh với những dự án không thể triển khai đúng tiến độ; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tiến độ các dự án. Đồng thời,  rà soát danh mục, dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 cần chuyển tiếp để chuyển sang giai đoạn 2021 – 2025 và lập kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư để tỉnh sớm bố trí vốn.

Về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng với bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh đề ra, cần rà soát, ban hành các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020; đảm bảo cung ứng đủ nguồn lương thực, thực phẩm và bình ổn giá cả thị trường. Cùng với đó, tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; chăm lo chế độ lương, thưởng cho công nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: 120 năm thành lập đô thị Vĩnh Yên, niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm thành lập tỉnh,  tổ chức Lễ hội Tây Thiên; thực hiện tốt chỉ tiêu pháp lệnh về tuyển quân năm 2020; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư phục vụ người dân gieo trồng vụ chiêm xuân và xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây 2020.

Phiên họp cũng đã cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Bích Phượng

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11