Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

29/04/2020

Chiều 28/4/2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Kế hoạch, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung giám sát 8 nội dung gồm: Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ  việc không hưởng lương; việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020; việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 (gọi tắt là người có công và gia đình chính sách); việc hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ; việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Quá trình giám sát từng nội dung sẽ căn cứ vào từng loại hồ sơ và đối tượng cụ thể được quy định tại Kế hoạch. Các tổ chức, đơn vị đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện giám sát là Mặt trận tổ quốc các cấp, Liên đoàn lao động, Hiệp hội doanh nghiệp và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã hướng dẫn Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư thành lập tổ giám sát tại khu dân cư. Trưởng Ban Công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn để thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung chính sách đến người dân; hướng dẫn người dân kê khai, rà soát và lập danh sách theo từng đối tượng đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng, hạn chế tối đa việc lạm dụng, trục lợi chính sách. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc theo dõi, giám sát tiến độ các bước triển khai và thực hiện chi trả chính sách, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo xử lý kịp thời những sai sót, vướng mắc nhằm bảo đảm quyền lợi cho người được hưởng hỗ trợ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành lập đoàn giám sát theo các nhóm đối tượng được hỗ trợ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát ở cấp huyện, cấp xã. Sau giám sát, trong vòng 3 ngày làm việc, đại diện đoàn giám sát cấp xã, cấp huyện có báo cáo kết quả giám sát gửi cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Mặt trận Tổ quốc cấp trên trực tiếp. Kết thúc đợt giám sát hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh báo cáo kết quả về Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị Mặt trận tổ quốc các cấp tích cực vào cuộc triển khai tốt các cuộc giám sát; nghiên cứu cụ thể hóa bằng văn bản báo cáo các cấp theo quy định để triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện sớm kế hoạch hoạt động giám sát; tiến hành giám sát ngay từ khâu lập danh sách các đối tượng và các bước triển khai thực hiện; đặc biệt, cần phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình giám sát.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Đức HiềnTháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5