Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

29/04/2020

Ngày 27/4, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Các đồng: chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tiến hành thí điểm tại 14 cơ quan Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề án được triển khai nhằm tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của các ngành, các cấp. Việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn theo Đề án để phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; hạn chế và loại trừ dần tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các bộ, ban, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, 14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện đề án, có 12 cơ quan đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng, có 42 ứng viên trúng tuyển. Tại 22 địa phương thuộc diện thí điểm thực hiện đề án, có 17 địa phương đã tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển. Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở 5 vị trí. Trong quá trình triển khai hầu hết lãnh đạo cơ quan bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố được chọn thí điểm đã quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án đạt kết quả cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện đề án còn một số hạn chế như: Nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện, thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị; chưa kết hợp chặt chẽ việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo với việc xây dựng vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị; việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý chưa thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia; còn lúng túng trong xử lý một số tình huống khi tổ chức thi tuyển...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là một khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. bộ trưởng đề nghị Vụ Công - Viên chức, Bộ Nội vụ tổng hợp các ý kiến đề xuất của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương về những vướng mắc trong việc triển khai đề án.

Với các địa phương thuộc diện thí điểm thực hiện đề án tiếp tục rà soát các chức danh, vị trí việc làm cần thi tuyển và xây dựng kế hoạch từng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Nội vụ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy trình, thủ tục tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý theo hướng đơn giản hóa về thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển lãnh đạo, quản lý nhà nước; hoàn thiện Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về những vấn đề cần sửa chữa, bổ sung, tháo gỡ vượt quá thẩm quyền của các cơ quan chỉ đạo thực hiện đề án.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn
Tác giả: Hoàng Nga

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5