Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/08/2020

Buổi chiều, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phúc Yên khóa IV tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất và ra mắt BCH Đảng bộ thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; thông qua Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

11 giờ 20 phút: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 39 đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ thành phố khóa IV.

9 giờ 55 phút: Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã biểu quyết số lượng, cơ cấu và tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa mới gồm 39 đồng chí.

9 giờ 35 phút: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phúc Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, trước mắt, Đảng bộ thành phố Phúc Yên cần tập trung lãnh đạo đề xuất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo Đề án phát triển thành phố giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngay sau khi được BTV Tỉnh ủy cho chủ trương; đồng thời, tập trung xây dựng Phúc Yên thành trọng điểm công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao của tỉnh; đổi mới, đột phá chiến lược trong phát triển đô thị thành phố xứng tầm là thành phố hiện đại và hội nhập, nhằm thu hút người địa phương khác, người nước ngoài đến sống và làm việc, đẩy mạnh phát triển đô thị hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn, nhất là các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, Logictis; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng; chú trọng phát triển toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Kiên quyết loại bỏ bệnh quan liêu, sự trì trệ, lảng tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân và các nhà đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, bằng nội lực, khát vọng vươn lên và quyết tâm cao, nhất định trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên sẽ đạt nhiều thành tích to lớn hơn, toàn diện hơn, sớm đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, công nghệ, dịch vụ chất lượng cao hàng đầu của cả nước và trong khu vực, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

9 giờ 25 phút: Đồng chí Trương Hùng Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc tham luận với nội dung “Củng cố và xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng”.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Một số chi, đảng bộ chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, đánh giá tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chưa phản ánh hết vấn đề dư luận quan tâm; vai trò nêu gương, tự giác trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nơi chưa được thể hiện rõ nét. Bên cạnh đó, việc kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư4 gắn với thực hiện các quy định về nêu gương và Chỉ thị số 05 còn có nơi mang tính hình thức; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện chưa quyết liệt, chưa đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… Đại biểu Trương Hùng Kiên đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đó là: tiếp tục tăng cường và khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.

9 giờ 14 phút: Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố thay mặt Đảng bộ Khối Xây dựng Đảng tham luận với nội dung “Triển khai thực hiện tốt học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Từ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đại biểu Đào Anh Dũng đề xuất một số bài học kinh nghiệm: Tiếp tục coi trọng chất lượng đội ngũ báo cáo viên vì báo cáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp phải coi việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để lãnh đạo tổ chức triển khai nội dung cốt lõi và những cái mới của nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải coi việc học tập nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng; tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để sử dụng linh hoạt hình thức học tập, tuyên truyền truyền thống hay trực tuyến. Tùy tính chất và tầm quan trọng nghị quyết của Đảng, cấp ủy áp dụng hình thức viết bài thu hoạch dành cho cán bộ, đảng viên về kết quả nhận thức của bản thân và trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết.

9 giờ 10 phút: Đại hội tiến hành thảo luận

Gợi ý thảo luận, đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.  

8 giờ 55 phút: Đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8 giờ 38 phút: Đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo chính trị

Báo cáo khẳng định: Những năm qua, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 16,6%/năm, đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt xấp xỉ 60 triệu đồng/năm. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, xây dựng và nâng cấp đồng bộ; các ngành dịch vụ phát triển mạnh, nhất là du lịch và dịch vụ tài chính. Phúc Yên đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2017. Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 948 đảng viên; hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 40,7%, trên 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

8 giờ 20 phút: Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên khai mạc Đại hội.

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên phát biểu khai mạc Đại hội

Diễn văn khai mạc nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ và nhân dân thành phố Phúc Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác tốt thời cơ thuận lợi, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra. Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn tiếp tục có mức tăng trưởng, sản xuất công nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế; các hoạt động dịch vụ, du lịch phát triển mạnh; xây dựng đô thị, nông thôn mới được quan tâm đầu tư; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, xây dựng vững mạnh, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Phúc Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; quyết tâm xây dựng thành phố Phúc Yên trở thành đô thị loại II”; Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài để bầu vào BCH Đảng bộ thành phố khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đúng 8h20 phút sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 268 đồng chí là những đại biểu ưu tú từ 35 chi, Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho trên 5.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ Phúc Yên.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Bích Phượng- Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7