Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021

31/12/2020

Chiều 30/12, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết công năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2020, Sở Nội vụ đã chủ động triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác phù hợp với tình hình của địa phương; đã thẩm định, trình UBND tỉnh sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành, giúp giảm 10 đơn vị và thành lập mới 1 đơn vị sự nghiệp; giải quyết chính sách tinh giản biên chế, thôi việc theo nguyện vọng cho trên 2.240 trường hợp; cắt giảm 1.714 chỉ tiêu so với biên chế được giao năm 2015. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng 1.713 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và tuyển dụng đặc cách 3.342 giáo viên mầm non đã có hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 119 cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

Trong công tác cải cách hành chính, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Báo cáo tự đánh đánh giá, xết loại Chỉ số cải cách hành chính do Trung ương đánh giá. Qua đó, đưa Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 đạt 83%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 đạt 83,37%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2018. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 đạt 44,52/80 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm có điểm số trung bình cao.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Nội vụ đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức viên chức; sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công tác quản lý tôn giáo; văn hóa công sở…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, năm 2021, Sở Nội vụ cần tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả luật và các quy định về cán bộ công chức, viên chức, từng bước xây dựng các giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng biên chế, chủ động đề xuất phương án cắt giảm, bổ sung các cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025.

Nguồn: vinhphuc.gv.vn
Tác giả: Bích Phượng

 

Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11