Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ nhất

20/01/2021

Chiều 19/1, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh (Ủy ban Bầu cử tỉnh) họp, nghe Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 

Hội nghị đã thông qua phân công nhiệm vụ thành viên và quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh, kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cơ bản nhất trí với các nội dung được cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh xây dựng, một số đại biểu cho rằng trong kế hoạch cần phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các sở, ngành, đơn vị liên quan, nhất là trong việc in ấn, phát hành các loại tài liệu phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử qua định hướng tuyên truyền hằng tháng để các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh triển khai thực hiện; cần bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ là người được giao trực tiếp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các địa phương tiến hành thành lập ngay ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử tỉnh cần thống nhất với HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủy ban MTTQ các cấp tổ chức các hội nghị hiệp thương theo đúng quy định của Luật Bầu cử; các huyện, thành phố báo cáo con dấu, hòm phiếu và các thủ tục pháp lý khác phục vụ cuộc bầu cử theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ trên cơ sở ý kiến các đại biểu tại hội nghị khẩn trương hoàn thiện các văn bản về cuộc bầu cử. Các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10