Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI

28/01/2021

Sáng 27/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, trong số 223 nội dung cử tri kiến nghị trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin 110 kiến nghị; 113 kiến nghị còn lại đang tiếp tục giải quyết. Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND tỉnh, tiến độ giải quyết nhiều nội dung kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 còn chậm, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết dứt điểm chưa cao; một số nội dung báo cáo đã giải quyết xong nhưng qua kiểm tra thực tế mới chỉ giải quyết được một phần hoặc giải quyết chưa thuyết phục, chưa đúng thời hạn, lộ trình cam kết; công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành đơn vị được giao giải quyết kiến nghị của cử tri còn nhiều hạn chế.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri; có giải pháp, lộ trình cụ thể đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, tránh tình trạng dây dưa kéo dài gây bức xúc cho cử tri và nhân dân; rà soát lại các bảng biểu, tổng hợp chính xác các nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành.

Sau khi chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải trình các nội dung Đoàn giám sát quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi giám sát, đồng thời, làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến nột số nội dung giải quyết thuộc thẩm quyền UBND tỉnh chưa hoàn thành. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh cho UBND tỉnh thời hạn chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố liên quan rà soát, thống kê cụ thể mức độ công việc đang triển khai thực hiện, làm căn cứ để HĐND tỉnh xem xét, quyết định sắp xếp thứ tự các việc đã giải quyết, đang thực hiện. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND tỉnh trong quá trình phân loại các kiến nghị của cử tri; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết của các sở, ban, ngành để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền cấp tỉnh.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh nói chung, Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nói riêng, bảo đảm kiến nghị được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đáp ứng tốt nguyện vọng chính đáng của cử tri. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện có giải pháp, biện pháp giải quyết phù hợp, dứt điểm với những kiến nghị kéo dài nhiều năm, những vấn đề bức xúc đã nhiều lần cử tri kiến nghị nhưng chưa được giải quyết theo đúng thời hạn đã giao, đã cam kết báo cáo với HĐND tỉnh và cử tri. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về nghị quyết của HĐND tỉnh, kết quả thực hiện việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, bảo đảm công khai, minh bạch để cử tri và nhân dân theo dõi.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các biểu tổng hợp những nội dung đã giải quyết xong và nội dung đang giải quyết trong Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI. Từ đó, xác định chính xác tỷ lệ kiến nghị của cử tri đã được giải quyết và có thêm những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10