Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch

20/08/2021

Sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch năm 2017, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, chỉ đạo triển khai nhưng việc tổ chức thực hiện chưa đạt tiến độ như mong muốn. Lần này, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp tiếp tục triển khai Luật Quy hoạch hiệu quả, thực chất và đúng tiến độ; chuẩn bị các nội dung phục vụ Chương trình giám sát năm 2022 về công tác quy hoạch của Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn về triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành cơ bản đầy đủ và đồng bộ để các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác quy hoạch. Dự kiến năm 2021, có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022. Đặc biệt, sau khi được phê duyệt, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước khi Luật Quy hoạch được ban hành.

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch; tập trung nghiên cứu xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành trong tháng 9/2021 các văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và sắp xếp, phân bổ không gian theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị.

Báo cáo, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, lãnh đạo các địa phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, lãnh thổ. Có khung định hướng việc triển khai công tác quy hoạch, tích hợp quy hoạch của các địa phương với quy hoạch vùng, quy hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch quốc gia. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác này để các địa phương có hướng triển khai xây dựng quy hoạch bảo đảm chất lượng, tiến độ. Cùng với đó, rà soát, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính, quy hoạch đất đai; tăng nguồn vốn bố trí cho công tác quy hoạch; xem xét cho một số địa phương, nhất là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ lùi thời gian trình Chính phủ quy hoạch tỉnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng các quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian quy định. Trong công tác quy hoạch cần bám sát thực tiễn, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, dự báo được định hướng phát triển, xây dựng các quy hoạch để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của các địa phương, ngành.

Các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng, công bố định hướng quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quốc gia để các địa phương có thông tin, cơ sở dữ liệu xây dựng quy hoạch. Rà soát, hoàn thiện thể chế theo tinh thần tăng cường phân cấp, giảm thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm. Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, thành lập ban chỉ đạo quy hoạch các cấp, nâng cao vai trò người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng của các quy hoạch theo hướng kết nối vùng, kết nối quốc gia. 

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Vĩnh Phúc đã sớm triển khai nhiệm vụ quy hoạch, tuy nhiên, để cập nhật với các quy hoạch của Trung ương và các bộ, ngành, đồng chí yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá các quy hoạch cũ, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện và tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh để UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11