Hướng dẫn bảo đảm “Vùng xanh” phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan công sở

30/09/2021

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế ban hành hướng dn số 01/HDLD-SNV-SYT về triển khai đảm bảo “vùng xanh” trong công tác phòng, chống COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, công sở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, đảng, chính quyền. Luôn luôn chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm và thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, công sở yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cập nhật khai báo y tế trung thực hàng ngày vào 2 thời điểm: khi đến cơ quan làm việc buổi sáng và khi hết giờ làm việc buổi chiều, bảo đảm kiểm soát an toàn mọi cán bộ, người làm việc; với khách đến phải được liên hệ trước, có sự đồng ý và kiểm soát nguy cơ an toàn.

Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm các đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, một số tổ chức/cá nhân trực thuộc của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Thành lập tổ an toàn COVID-19 của đơn vị gồm: Thành viên là Đoàn viên công đoàn, Đoàn thanh niên; mỗi tổ an toàn COVID-19 có từ 3-5 người, tổ trưởng là Thủ trưởng công đoàn hoặc đoàn thanh niên.

Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 của đơn vị (theo hướng dẫn tại Văn bản số 7492/HD-BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc) và ban hành các văn bản triển khai theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo quy định.

Thông báo, phân công trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19; cử cán bộ phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết, thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Xây dựng Kế hoạch, Quyết định thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất; thường xuyên, đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, công sở. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, người lao động vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Công tác tuyên truyền

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý. Các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh cụ thể: Ý thức + 5K + Vắc xin và Thông điệp 5K + 5T. Nâng mức cảnh báo và các biện pháp kiểm soát, phương án phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác làm lây lan dịch bệnh.

Kịp thời thông tin về tình hình dịch, số người mắc mới, số người tử vong vì COVID-19 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân biết để chủ động và ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh C0V1D-19.

Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đối với các cơ quan, đơn vị, công sở

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, công sở như vệ sinh khử khuẩn toàn cơ quan, bố trí khu vực khai báo y tế có kẻ vạch giãn cách, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và kiểm soát việc đeo khẩu trang.

Đảm bảo quy định về so lượng người trong tổ chức họp tại cơ quan; khuyến khích làm việc, họp, giao ban bằng hình thức trực tuyến.

Phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cập nhật khai báo y tế trung thực để tổng hợp, cập nhật trên phần mềm Bản đồ an toàn COVID-19 Quốc gia (theo trang antoancovid.vn).

Kịp thời thông báo cho cơ quan y tế khi có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở....

Bố trí vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COV1D-19 tại cơ quan, đơn vị.

Tạo lập mã QR code kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào cơ quan đơn vị và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế và Văn bản số 4429/UBND-VX3 ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đặt tại vị trí ra, vào các tòa nhà, vị trí ra vào các phòng làm việc. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR code, thì đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone/NCOVI...) để thực hiện quét mã QR code trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BPIYT/thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương khác vào tỉnh Vĩnh Phúc làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ công việc phải xuất trình giấy tờ xác nhận đi công tác, thực hiện nhiệm vụ công vụ; phải có xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác, học tập, làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, hằng ngày đi về các địa phương khác yêu cầu ở lại tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại các tỉnh lân cận được khống chế, kiểm soát. Trường hợp bắt buộc phải đi về địa phương khác, khi trở lại tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ; nếu là người trở về từ vùng dịch (hiện tại đang bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ) đồng thời phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác, học tập, làm việc tại tỉnh vì yêu cầu nhiệm vụ phải đi công tác, làm việc ngoài tỉnh trở về tỉnh phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Trường hợp cần thiết phải cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2 theo quy định.

Xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở mô hình xanh

Để duy trì “Vùng Xanh” toàn diện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong phòng, chống dịch C0V1D-19 từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết, thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo quy định chung và của chính quyền địa phương; thực hiện 5K + vắc xin. Đảm bảo tuân thủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn phòng, chống dịch tại Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế và Văn bản số 7492/HD- BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Tiếp tục duy trì, kiện toàn và phát huy tối đa vai trò của Tổ phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, công sở. Trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan, đơn vị để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Tiêu chí xác định "Vùng xanh" an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương xem chi tiết tại đây.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11