Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng sản phẩm năm 2022

13/01/2022

Chiều 12/1Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn th và bí thư, chủ tịch các huyện, thành phố năm 2022.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, PBí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả một trong ba khâu đột phá chiến lược được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đó là đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 371 về việc giao nhiệm vụ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Sau một năm thực hiện, việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cho thấy kết quả khả quan; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch được giao với những kết quả ấn tượng. 

Phát biểu định hướng giao nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thí điểm việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tạo áp lực cần thiết giúp người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều việc khó được thực hiện, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; các đồng chí được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Qua thí điểm thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy còn nhiều việc cần rút kinh nghiệm. Do vậy, việc triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân trong năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy dựa trên quan điểm, nguyên tắc bám sát vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, việc tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được hoặc không muốn giải quyết do tâm lý sợ trách nhiệm nhưng phải thực hiện; khuyến khích các nhiệm vụ cụ thể hóa quan điểm mới, giải pháp mới được nêu trong các nghị quyết của Ban chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị vào thực tế của tỉnh; tiếp tục giao những việc còn dở dang, chưa hoàn thành trong năm 2021 để thực hiện.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất mở rộng đối tượng giao nhiệm vụ đến 4 nhóm cơ quan, đơn vị. Cụ thể, nhóm các ban xây dựng Đảng được giao 3 nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Nhóm MTTQ và các đoàn thể, giao mỗi cơ quan 3 nhiệm vụ gắn với 3 nội dung về xây dựng đảng; xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm cơ quan quản lý nhà nước, mỗi sở, ngành được giao 5 việc khó nhằm tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước để có sản phẩm cụ thể. Nhóm các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc bổ sung thêm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn, đây là chỉ tiêu tổng hợp và quan trọng để đánh giá hiệu quả điều hành kinh tế. Giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án có tính khả thi và thực tế hơn trên cơ sở căn cứ vào tiến độ triển khai thực tế để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định
giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị khối Đảng

Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định việc giao nhiệm vụ đúng và trúng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ; các chỉ tiêu được giao đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành. Việc giao nhiệm vụ làm thay đổi tư duy nhận thức, trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và giúp cho việc đánh giá cán bộ được cụ thể, chính xác hơn. Các đại biểu cũng cam kết nỗ lực hết mình trên cương vị được giao để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ trong năm 2022.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 12 Giám đốc sở, ban, ngành.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11