Bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp được hưởng những tiện ích từ ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

22/03/2022

Sáng 22/3, Ban chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tổ chức họp, nghe báo cáo kết quả đã thực hiện và triển khai các nhiệm vụ thời gian tới.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thực hiện Quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án; xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo - là  1 trong 17 địa phương được Chính phủ biểu dương kịp thời tham mưu ban hành Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo.

Báo cáo của Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cho thấy, qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện Đề án 06 bước đầu đã đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tăng cường tính chính xác, nhanh chóng các hoạt động nghiệp vụ.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND xã và Bộ phận một cửa các cấp đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhất là 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu liên quan đến người dân ban hành kèm theo Đề án 06; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử thay cho phương thức truyền thống. Hiện tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã triển khai 2.220 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; riêng trong  quý I/2022 đã tiếp nhận 4.583 hồ sơ trực tuyến, thu nhận được 823.351 hồ sơ căn cước công dân gắn chíp. Từ ngày 25/02/2022, tại các bộ phận thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp định danh điện tử cho công dân có nhu cầu và thực hiện tích hợp các giấy tờ: Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Bảo hiểm xã hội, Mã số thuế cho 678 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, đây là đề án lớn với nhiều nội dung cần phải triển khai liên quan đến nhiều đơn vị đầu mối, tiến độ gấp rút, thời gian hoàn thành nhanh đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp, ngành và người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở mới bảo đảm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu theo đúng lộ trình. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bám sát 13 nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương và 40 nhiệm vụ phối hợp các bộ, ngành cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, tránh bỏ sót hoặc chậm triển các nhiệm vụ.

Trước mắt các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số trên cơ sở khai thác hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại hội nghị cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của Đề án, bảo đảm để người dân và doanh nghiệp được hưởng những tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chíp, chuyển đổi cách làm thủ tục hành chính từ thủ công sang môi trường điện tử.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, cần tập trung rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, cần nghiên cứu, thành lập thêm một tổ công tác mới, nòng cốt là Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ về công nghệ thông tin giúp các cơ quan, đơn vị trong quá trình kết nối, tích hợp dữ liệu, bảo đảm đồng bộ, chính xác và kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; nhóm phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hằng tháng về kết quả tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo, UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11