Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

15/04/2022

Sáng 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến ở 3 cấp với hơn200 điểm cầu để nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đảng viên và quan điểm, sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay”.

Chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: Trà Hương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tiếp theo là yêu cầu bắt buộc của các cấp ủy Đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề trong toàn Đảng bộ, đồng chí đề nghị Thường trực cấp ủy các cấp chủ trì hội nghị duy trì nghiêm túc việc học tập tại các điểm cầu; yêu cầu cán bộ, đảng viên tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt, tiếp thu tốt các nội dung quán triệt.

Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cần nghiên cứu, vận dụng tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả tại đơn vị mình. Việc quán triệt, triển khai các nội dung cần làm rõ được những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đảng viên và quan điểm, sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đảng viên và quan điểm, sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay” với các nội dung chính như: Ý nghĩa của chuyên đề; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, đảng viên và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay.

Đồng chí cũng phân tích, làm rõ một số tiềm năng, lợi thế và thực trạng của tỉnh;phương hướng trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần đưa Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh như lời Bác dặn.

Hội nghị được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh quán triệt một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 2 đề án, 2 quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bao gồm: Nghị quyết số 07 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025; Đề án đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Quy định về đánh giá cán bộ bằng sản phẩm; Quy định về công tác quy hoạch cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định những nghị quyết, đề án, quy định trên là một bước quan trọng trong việc thực hiện và triển khai chuyên đề năm 2022, về quan điểm, mục tiêu và sự vận dụng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cho cả nhiệm kỳ.

Để tiếp tục đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thật hiệu quả, đồng chí đề nghị các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định nêu gương của Đảng.

Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt bằng nhiều cách khác nhau để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, các đề án và quy định về công tác cán bộ vừa được quán triệt tại hội nghị phù hợp với đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời giải đáp, tháo gỡ.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn
Tác giả: Bình Duyên

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11