Vĩnh Phúc: Bước đột phá về văn hoá công vụ

25/04/2022

VHDN: Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá về công tác cán bộ được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng việc ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về “Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Phóng viên VHDN thực hiện phỏng vấn Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung liên quan.


Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Phóng viên: Vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 để cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Xin ông cho biết quan điểm của ông về Quyết định này?

Ông Lê Duy Thành: Thấu hiểu sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Người khẳng định “Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Trong tình hình mới Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong cải cách nền hành chính Nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính vàphục vụ nhân dân.

Để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, thực hiện nền kinh tế mở thì các cơ quan nhà nước nhất định phải cải cách thủ tục hành chính. Trong khi cán bộ là người đầu tiên thực hiện giao tiếp, do vậy từng cán bộ phải là người tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi đến giao dịch. Muốn đội ngũ cán bộ thực hiện tốt thì chúng ta phải có quy chế, quy trình làm việc khoa học rõ ràng để chỉ rõ trách nhiệm của từng cán bộ phải tuân thủ những yêu cầu gì trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Như vậy, chúng ta cần phải ban hành một Quy chế đầy đủ vớicác tiêu chí cụ thể từ văn hóa giao tiếp, ứng xử, trang phục, lề lối, tác phong đến quy trình giải quyết công việc… để áp dụng trong các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ. Việc thực hiệnphải chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm nghiêm minh trong thực thi pháp luật, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền của tỉnh. Vì vậy tôi thấy ban hành Quyết định về Quy chế văn hóa công vụ của tỉnh là đúng đắn và rất cần thiết.

Phóng viên: Quyết định được tổ chức triển khai cụ thể như thế nào? Sau 3 tháng ban hành Nghị quyết, kết quả đạt được như thế nào thưa ông?

Ông Lê Duy Thành: Ngay sau khi Quyết định được ban hành, tôi đã chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan triển khai thực hiện các quy định, chuẩn mực về văn hóa công vụ; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thực hiện, theo đó các cơ quan trong tỉnh đã lên kế hoạch thực hiện với lộ trình và thời gian cụ thể. Chúng tôi đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với các chuyên đề thông qua các cơ quan Báo, Đài của tỉnh và các địa phương.

Có thể nói, sau 3 tháng ban hành Quyết định đã có những thay đổi rõ nét ở mỗi cơ quan như: Việc sắp xếp, chỉnh trang công sở phù hợp với tình hình thực tế; Phong cách làm việc và thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ đã thay đổi tích cực, kỷ cương kỷ luật hành chính, thời gian làm việc được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình làm việc nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.


UBND tỉn Vĩnh Phúc trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Logistics ICD Vĩnh Phúc cho nhà đầu tư.

Phóng viên: Là người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, ông kỳ vọng gì về Quyết định 69/2021/QĐ-UBND, sau Quyết định này liệu có quyết định khác trong kế hoạch của tỉnh?

Ông Lê Duy Thành: Tôi rất mong muốn và sẽ quyết tâm chỉ đạo để việc thực hiện Quyết định này làm thay đổi về hình thức và nội dung của đội ngũ cán bộ công chức viên chứctrong tỉnh. Việc thực hiện Quyết định sẽ hình thành văn hóaứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho đội ngũ thực thi công vụ; Đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi công vụ; Cải cách nền hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu và tạo niềm tin từ nhân dân.

Việc ban hành Quyết định này với tôi cũng là chưa đủ, tới đây tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành Chỉ thị để yêu cầu các cơ quan thực hiện quyết liệt về văn hóa công vụ và Đề án thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công vụ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030. Đồng thời rất mong muốn Chính phủ sớm ban hành “Nghị định về thực hiện văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” để làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức 04 lớp bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đồng thời tổ chức hội nghị CBCCVC theo từng ngành để quán triệt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; Nhằm thay đổi chuẩn mực văn hóa công vụ đối với đội ngũ CBCCVC và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện có hiệu quả quy chế văn hóa công vụ”.

Nguồn: vanhoadoanhnghiepvn.vn
Tác giả: Y Phong

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11