Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển, sử dụng và quản lý viên chức.

15/04/2012
Ngày 12/4/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thay thế Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, toàn văn Nghị định như sau:   File văn bản đính kèm.
Ngày 12/4/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thay thế Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, toàn văn Nghị định như sau:
 
Theo chinhphu.vn
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7