Quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XI

22/01/2013
Ngày 22/1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện, thành, thị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng đã quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết 19 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng chí nhấn mạnh: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá; quản lý và sử đụng đất đai là vấn đề lớn, phức tạp, hệ trọng liên quan đến việc giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước phát triển bền vững. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, đồng thời, tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.
 
Về Nghị quyết 20/2012 của BCH Trung ương Đảng “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến mục tiêu tổng quát của Nghị quyết. Đó là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ XXI.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thế Trường truyền đạt Kết luận số 50 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và Kết luận số 51 của BCH Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI tới các sở, ngành, địa phương./.

Theo vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12