Văn bản quy phạm pháp luật
Quy Trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử ĐBHĐND (Ban hành kèm theo Nghị Quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-DCTTWMTTQVM ngày 8/2/2011)  
 Số hiệu
/  
 Ngày ban hành
08/02/2011
 Ngày có hiệu lực
10/02/2011
 
 Hình thức văn bản
Sắc lệnh - sắc luật  
 Cơ quan ban hành
Quốc hội
 Người ký duyệt
Phạm Minh Tuyên - Trần Văn Tuấn - Vũ Trọng Kim   
 Trích yếu nội dung
Quy Trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử ĐBHĐND (Ban hành kèm theo Nghị Quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-DCTTWMTTQVM ngày 8/2/2011)
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm