Văn bản quy phạm pháp luật
48/HD-HĐTĐKT  
 Số hiệu
48/HD-HĐTĐKT  
 Ngày ban hành
15/11/2012
 Ngày có hiệu lực
15/11/2012
 
 Hình thức văn bản
Hướng dẫn  
 Cơ quan ban hành
UBND tỉnh
 Người ký duyệt
Phùng Quang Hùng   
 Trích yếu nội dung
Hướng dẫn Khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp chính phủ và cấp tỉnh theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: