Văn bản quy phạm pháp luật
03/QĐ-SNV  
 Số hiệu
 
 Ngày ban hành
04/01/2013
 Ngày có hiệu lực
04/01/2013
 
 Hình thức văn bản
Quyết định nhân sự  
 Cơ quan ban hành
Sở Nội tỉnh Vĩnh Phúc
 Người ký duyệt
Phạm Quang Tuệ   
 Trích yếu nội dung
Quyết định về việc phân công công tác ông Kim Nam Thụ
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: