Văn bản quy phạm pháp luật
14/2012/TT-BNV  
 Số hiệu
14/2012/TT-BNV  
 Ngày ban hành
18/12/2012
 Ngày có hiệu lực
18/12/2012
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Trần Anh Tuấn   
 Trích yếu nội dung
Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: