Văn bản quy phạm pháp luật
04/2013/TT-BNV  
 Số hiệu
04/2013/TT-BNV  
 Ngày ban hành
16/04/2013
 Ngày có hiệu lực
16/04/2013
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Văn Tất Thu   
 Trích yếu nội dung
Thông tư hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơn quan, tổ chức.
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: