Văn bản quy phạm pháp luật
15/HD-HĐTĐKT  
 Số hiệu
15/HD-HĐTĐKT  
 Ngày ban hành
28/05/2013
 Ngày có hiệu lực
28/05/2013
 
 Hình thức văn bản
Hướng dẫn  
 Cơ quan ban hành
UBND tỉnh
 Người ký duyệt
Phùng Quang Hùng   
 Trích yếu nội dung
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: