Văn bản quy phạm pháp luật
02/HD-SNV  
 Số hiệu
02/HD-SNV  
 Ngày ban hành
31/10/2013
 Ngày có hiệu lực
31/10/2013
 
 Hình thức văn bản
Hướng dẫn  
 Cơ quan ban hành
Sở Nội tỉnh Vĩnh Phúc
 Người ký duyệt
Trần Thị Yên   
 Trích yếu nội dung
Hướng dẫn về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: