Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế  
 Số hiệu
02/2007/TTLT-BNV-B  
 Ngày ban hành
24/09/2007
 Ngày có hiệu lực
24/09/2007
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Liên bộ
 Người ký duyệt
Vũ Văn Ninh và Trần Văn Tuấn   
 Trích yếu nội dung
Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm

File đính kèm: