Văn bản quy phạm pháp luật
14/2018/TT-BNV  
 Số hiệu
14/2018/TT-BNV  
 Ngày ban hành
03/12/2018
 Ngày có hiệu lực
03/12/2018
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Người ký duyệt
Trần Anh Tuấn   
 Trích yếu nội dung
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: