Văn bản quy phạm pháp luật
01/2018/TT-BNV  
 Số hiệu
01/2018/TT-BNV  
 Ngày ban hành
08/01/2018
 Ngày có hiệu lực
08/01/2018
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: