Văn bản quy phạm pháp luật
03/2018/TT-BNV  
 Số hiệu
03/2018/TT-BNV  
 Ngày ban hành
06/03/2018
 Ngày có hiệu lực
06/03/2018
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: