Văn bản quy phạm pháp luật
05/2017/TT-BNV  
 Số hiệu
05/2017/TT-BNV  
 Ngày ban hành
15/08/2018
 Ngày có hiệu lực
15/08/2018
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Nguyễn Duy Thăng   
 Trích yếu nội dung
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: