Văn bản quy phạm pháp luật
10/2017/TT-BNV  
 Số hiệu
10/2017/TT-BNV  
 Ngày ban hành
29/12/2017
 Ngày có hiệu lực
29/12/2017
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: