Văn bản quy phạm pháp luật
88/2017/NĐ-CP  
 Số hiệu
88/2017/NĐ-CP  
 Ngày ban hành
27/07/2017
 Ngày có hiệu lực
27/07/2017
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc   
 Trích yếu nội dung
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: