Văn bản quy phạm pháp luật
91/2017/NĐ-CP  
 Số hiệu
91/2017/NĐ-CP  
 Ngày ban hành
31/07/2017
 Ngày có hiệu lực
31/07/2017
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc   
 Trích yếu nội dung
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: