Văn bản quy phạm pháp luật
113/2018/NĐ-CP  
 Số hiệu
113/2018/NĐ-CP  
 Ngày ban hành
31/08/2018
 Ngày có hiệu lực
31/08/2018
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc   
 Trích yếu nội dung
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: