Văn bản quy phạm pháp luật
08/2017/TT-BNV  
 Số hiệu
08/2017/TT-BNV  
 Ngày ban hành
27/10/2017
 Ngày có hiệu lực
27/10/2017
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: