Văn bản quy phạm pháp luật
162/2017/NĐ-CP  
 Số hiệu
162/2017/NĐ-CP  
 Ngày ban hành
30/12/2017
 Ngày có hiệu lực
30/12/2017
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc   
 Trích yếu nội dung
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: