Văn bản quy phạm pháp luật
34/2017/NĐ-CP  
 Số hiệu
34/2017/NĐ-CP  
 Ngày ban hành
03/04/2017
 Ngày có hiệu lực
03/04/2017
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc   
 Trích yếu nội dung
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: