Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định của Chính Phủ số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.  
 Số hiệu
09/2007/NĐ-CP  
 Ngày ban hành
15/01/2007
 Ngày có hiệu lực
15/01/2007
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Tấn Dũng   
 Trích yếu nội dung
Nghị định của Chính Phủ số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm

File đính kèm: