Văn bản quy phạm pháp luật
06/2016/TT-BNV  
 Số hiệu
06/2016/TT-BNV  
 Ngày ban hành
24/11/2016
 Ngày có hiệu lực
24/11/2016
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: