Văn bản quy phạm pháp luật
01/2019/TT-BNV  
 Số hiệu
01/2019/TT-BNV  
 Ngày ban hành
24/01/2019
 Ngày có hiệu lực
24/01/2019
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Nguyễn Duy Thăng   
 Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: