Văn bản quy phạm pháp luật
01/2020/TT-BNV  
 Số hiệu
01/2020/TT-BNV  
 Ngày ban hành
16/04/2020
 Ngày có hiệu lực
15/06/2020
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Chi tiết văn bản