Văn bản quy phạm pháp luật
14/2019/TT-BNV  
 Số hiệu
14/2019/TT-BNV  
 Ngày ban hành
15/11/2019
 Ngày có hiệu lực
01/01/2020
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Lê Vĩnh Tân   
 Trích yếu nội dung
Thông tư quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: