Văn bản quy phạm pháp luật
114/BC-SNV  
 Số hiệu
114/BC-SNV  
 Ngày ban hành
29/07/2020
 Ngày có hiệu lực
29/07/2020
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo  
 Cơ quan ban hành
Sở Nội tỉnh Vĩnh Phúc
 Người ký duyệt
Nguyễn Phú Trọng   
 Trích yếu nội dung
Báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: