Văn bản quy phạm pháp luật
113/BC-SNV  
 Số hiệu
113/BC-SNV  
 Ngày ban hành
29/07/2020
 Ngày có hiệu lực
29/07/2020
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo  
 Cơ quan ban hành
Sở Nội tỉnh Vĩnh Phúc
 Người ký duyệt
Trần Văn Hòa   
 Trích yếu nội dung
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: