Văn bản quy phạm pháp luật
109/BC-SNV  
 Số hiệu
109/BC-SNV  
 Ngày ban hành
20/07/2020
 Ngày có hiệu lực
20/07/2020
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo  
 Cơ quan ban hành
Sở Nội tỉnh Vĩnh Phúc
 Người ký duyệt
Nguyễn Phú Trọng   
 Trích yếu nội dung
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh do Sở Nội vụ tiếp nhận từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/7/2020
 Chi tiết văn bản