Văn bản quy phạm pháp luật
01/VBHN-BNV  
 Số hiệu
 
 Ngày ban hành
14/09/2020
 Ngày có hiệu lực
25/11/2020
 
 Hình thức văn bản
Nghị định  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc   
 Trích yếu nội dung
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Chi tiết văn bản