Văn bản quy phạm pháp luật
152/BC-SNV  
 Số hiệu
152/BC-SNV  
 Ngày ban hành
13/11/2020
 Ngày có hiệu lực
13/11/2020
 
 Hình thức văn bản
Báo cáo  
 Cơ quan ban hành
Sở Nội tỉnh Vĩnh Phúc
 Người ký duyệt
Trần Văn Hòa   
 Trích yếu nội dung
Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Sở Nội vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 Chi tiết văn bản