Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 12 năm2007 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã...  
 Số hiệu
05/2007/TTLT-BNV-B  
 Ngày ban hành
10/12/2007
 Ngày có hiệu lực
10/12/2007
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Liên bộ
 Người ký duyệt
Vũ Văn Ninh và Trần Văn Tuấn   
 Trích yếu nội dung
Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 12 năm2007 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộ và đơn vị sự nghiệp
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm

File đính kèm: